läsande familj

Skiljebo bibliotek ska under hösten 2016 anordna en studiecirkel för småbarnsföräldrar om barn, böcker och läsning. Syftet är att stärka föräldrarna i sin roll som högläsare och som läsande förebilder, och på så vis i förlängningen även öka barnens intresse för läsning. Biblioteket samarbetar med Familjecentrum Odensvi, BVC Hemdal och Odensvi BVC.

Vid tre träffar ska de diskutera läsning, tipsa om böcker och hur man som förälder gör högläsning spännande för barnen. De planerar att presentera aktuell forskning om läsandets betydelse, prata om boksamtal och om hur man kan göra om man själva inte läser så bra eller om man har ett annat modersmål än svenska. Varje familj som deltar får en bokgåva.

BVC i området hjälper till med att hitta deltagare genom att tipsa föräldrar till barn som de tycker behöver stöd i sin språkutveckling. Även föräldrar till barn med normal språkutveckling får delta. Träffarna sker både på bibliotekt och i familjecentrums lokaler på Odensvi.

Läsande familj vänder sig till föräldrar med barn 1-5 år. Det finns även planer på att upprepa projektet på Bäckby bibliotek under våren 2017.

Lära dig allt jag kan
Projektet fortsätter också med en uppföljning till studiecirkeln för småbarnsföräldrar om barn, böcker och läsning. Skiljebo bibliotek bjuder in till en inspirationskväll för alla småbarnsföräldrar i närområdet den 4 april 2017. Gäst är Fredrik Engström (Osten af Mozzarella). Han är en kulturpersonlighet och småbarnsförälder som kan förmedla läs- och språkglädje utan pekpinnar och stå som en förebild för andra föräldrar. inspirationskvällen arrangeras med syfte att inspirera och stärka föräldrar i att läsa för sina barn.

För mer information om Läsande familj kontakta projketledarna Ulrika von Knorring och Kasper LundellVästerås stadsbibliotek.